En Josep es presenta a la nostra consulta molt preocupat i angoixat perquè “una dent em surt completament de la boca”. Efectivament, la dent es pot col·locar i treure del seu lloc tantes vegades com es vulgui. A la radiografia un cop tornem a col·locar la dent al seu alvèol, podem apreciar l’absència total d’ós de suport. Per causes econòmiques, el pacient no pot sotmetres als tractaments que li proposem i ens prega li oferim una solució ràpida i sobretot econòmica al seu problema. És en aquest moment quan li suggerim que “continuï fent servir la seva pròpia dent” fixada a les adjacents. (imatge 1)

Eliminació de la dent afectada i preparació de les del voltant.
(imatge 2)

Ferulització de la dent col·locada en el seu alvèol, unida als laterals amb filferro, mitjançant una lligada creuada (lligada en 8).
(imatge 3)

Resultat final un cop cobertes la dent afectada i les adjacents mitjançant laminats de compòsits, restaurada i reforçada, recuperant així el seu aspecte original d’una forma ràpida i en una única sessió.
(imatge 4)

No cal dir quina fou la gran satisfacció i profund agraïment expressats pel pacient gràcies a la solució que varem aplicar en el seu cas.
(imatge 5)