Es visita a la nostra consulta el pacient J.O., portador de pròtesi sobre implants fixa – cargolada, presenta fractura de diversos cargols de fixació als implants amb la consegüent mobilitat de la pròtesi, fractura de diversos dents i resina. La molèstia de la mobilitat de la pròtesi i la introducció constant de restes alimentaris fou el motiu de pensar en renovar-la. (imatge 1,2,3 i 4)

Se li proposa al pacient canviar el sistema de pròtesi sobre implants de manera que en lloc d’anar fixa, cargolada als implants, porti una barra híbrida amb ancoratges de precisió perquè el pacient pugui remoure-les. D’aquesta manera aconseguirem reduir al màxim l’infecció o inflamació dels implants, així com la possible pèrdua dels mateixos.
(imatge 5,6 i 7)

En cas de modificacions posteriors de la pròtesi, tals com “rebassats”, canvis de dents, renovació d’elements d’ancoratge etc., sols hi ha que retirar la pròtesi de la boca i el laboratori dental procedirà a la seva reparació d’una manera ràpida i còmoda sense tenir la necessitat d’afluixar o canviar els cargols dels implants. El pacient ens comenta la seva satisfacció amb el sistema suggerit al poder retirar-se la pròtesi quan ell volgués per a la seva neteja i desinfecció així com la seva perfecta retenció en boca. (imatge 8 i 9)

Li agraïm la confiança dipositada en nosaltres.