Casos reals i tractaments

En Josep es presenta a la nostra consulta molt preocupat i angoixat perquè “una dent em surt completament de la boca”. Efectivament, la dent es pot col·locar i treure del seu lloc tantes vegades com es vulgui. A la radiografia un cop tornem a col·locar la dent al seu alvèol, podem apreciar l’absència total d’ós […]

Es visita a la nostra consulta el pacient J.O., portador de pròtesi sobre implants fixa – cargolada, presenta fractura de diversos cargols de fixació als implants amb la consegüent mobilitat de la pròtesi, fractura de diversos dents i resina. La molèstia de la mobilitat de la pròtesi i la introducció constant de restes alimentaris fou […]