Bruxisme

Bruxisme significa carrisqueig dental. Aquest carrisqueig es produeix fonamentalment en situacions d’estrès i de tensió i pot provocar un desgast i un intens dolor de dents.
El nostre trepidant ritme de vida té molt a veure amb el bruxisme. Antigament el bruxisme es considerava una patologia força inusual i poc freqüent.

Símptomes

Fonamentalment dolor, tant en les articulacions temporomandibulars, així com mals de cap i d’oïda.

Conseqüències

Major o menor desgast de les dents (en alguns casos, espectacular) Fractures o esquerdes tant en l’esmalt com en l’arrel de la dent. Fatiga dels músculs implicats en la masticació. Dolor inespecífic a la dent i a la geniva. Dolor a les dents tractades amb anterioritat.

Tractament

Davant del dolor agut s’acostuma a prescriure medicació, corrents per relaxar la musculatura masticatòria i infiltracions locals.
A llarg termini, però, es recomana col·locar el que es coneix com a placa o fèrula de descàrrega o relaxació muscular. Consisteix en un aparell que es posa i es treu, de resina rígida, fet a mida i que hem de posar-nos fonamentalment per dormir, moment en què la persona sense adonar-se’n serra i carrisqueja.

El resultat és molt eficaç i l’alleujament, en la majoria dels casos, molt ràpid.

Rehabilitació amb prótesis


 

Rehabilitació amb composite