Dr. Miguel Contreras

MiquelContreras
:: Llicenciat en Odontologia per la UB. Any 1992.

:: Col·legiat al col·legi d’odontoestomatòlegs de Catalunya Nº 2242.

:: Acreditat com a director d’instal·lacions de Raigs X amb fins diagnòstics, d’acord amb el que estableix el Consell General de Seguretat Nuclear.

:: Màster en cirurgia i implants per la UB. Any 1993-1996.

:: Membre de la Societat Espanyola de Cirurgia i Implantació Bucal.

:: Pràctica exclusiva en cirurgia oral i implants (SECIB).