Endodòncia

Quan una càries ateny el nervi de la dent es produeix una infecció de la mateixa que comporta normalment un dolor constant, tant diürn com nocturn. Si aquesta infecció es dissemina més enllà, pot originar-se un abscés o flemó, sovint de dimensions importants, la qual cosa repercutirà considerable i negativament en les tasques diàries de la persona (veure foto).
Aquest abscés requereix, en primer lloc, realitzar un drenatge mitjançant una incisió que faciliti l’evacuació del pus i, en segon lloc, el tractament dels conductes o dels nervis, objectiu fonamental per a la conservació de la dent.